Rozhodnutí o umístění stavby: Praha 9 - Vysočany, Ke Klíčovu, úprava sítě VN - vyspojkování RS 3260