Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada-Palmovka

V termínu 28.3.2022 – 28.7.2023 bude probíhat rekonstrukce tramvajové trati Ohrada – Palmovka. Během akce (0. etapa) dojde k vyparkování vozidel na komunikaci Pod Krejcárkem (před křižovatkou s ul. Koněvova ve směru na Ohradu), dále dojde k vyparkování vozidel na komunikaci NN4965 (poblíž křižovatky ul. Pod Krejcárkem s ul. Pod Plynojemem), a dále k vyparkování vozidel na účelové komunikaci Pod Plynojemem ke komunikaci NN7215. V 1. etapě dojde k záboru na komunikaci Pod Krejcárkem v prostoru před křižovatkou s ul. Koněvova ve směru na Libeň. Bližší informace lze získat na https://opravujeme.to/action/775/, případně přímo na MHMP, Odbor pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu.

Související dokumenty
Přílohy