Rekonstrukce místní komunikace - Vysočanská

Rekonstrukce místní komunikace - Vysočanská

(Povolení této rekonstrukce vydává Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu)

 

V termínu 14. dubna - 16. srpna 2020 proběhne rekonstrukce místní komunikace Vysočanská v úseku Prosecká – Nad Krocínkou v rozsahu postupného záboru jízdních pásů ve směru do centra i z centra.

 

Provoz ve směru z centra bude veden po objízdné trase Jandova – Ke Klíčovu – Čakovická, přímo jen BUS MHD. Provoz ve směru do centra zůstane zachován.