Rekonstrukce místní komunikace - Poděbradská

Rekonstrukce místní komunikace - Poděbradská

(Povolení této rekonstrukce vydává Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu)

 

V termínu 24. února - 30. dubna 2020 proběhne rekonstrukce místní komunikace Poděbradská v úseku Čerpadlová – Podkovářská v rozsahu postupného záboru jízdního pásu ve směru z centra. Provoz bude veden obousměrně v severním jízdním pásu.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz bude zachován v obou směrech, rovněž bude zajištěno zásobování přilehlých provozoven, není nařízena žádná objízdná trasa.

Stavba bude rozdělena do 5 etap, při kterých bude zábor posouván proti směru staničení, směrem ke křižovatce Harfa.

1. etapa: dojde k uzavírce části jízdního pásu směr z centra (cca 124m od přejezdu TT ke křižovatce s ul. Podkovářská). Provoz bude v obou směrech veden druhým jízdním pásem.

2. etapa: dojde k uzavírce části jízdního provozu v úseku Čerpadlová – Podkovářská (zábor bude ukončen cca 124 před křižovatkou). Za křižovatkou s ulicí Freyova bude provoz stažen do jednoho jízdního pruhu a přes tramvajový přejezd převeden do protisměru. Tato etapa bude rozdělena na 2 části tak, aby bylo možné zachovat obslužnost areálu Průmyslový park Harfa.

3. etapa: dojde k uzavírce v úseku Čerpadlová – přejezd TT, zábor bude realizován v jízdním pruhu přilehlém tramvajové zastávce. Provoz v křižovatce Poděbradská – Podkovářská beze změn.

4. + 5. etapa: v průběhu těchto etap dojde k uzavírce v úseku Čerpadlová – zastávka tram, provoz bude veden v protějším jízdním pásu, provoz v křižovatce Poděbradská – Podkovářská beze změn.