Přehled přijatých usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/097066/2022 KST/Krj
Oblast
Servis volených orgánů a tajemníka
Kategorie
Usnesení ZMČ
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno