Praha 9 začíná očkovat vakcínou Moderna na Poliklinice Prosek

Praha 9 (26. února 2021) - Městská část Praha 9 jako vůbec první městská část zřídila vlastní očkovací místo, a to na Poliklinice Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9. Je zařazeno v registračním systému Ministerstva zdravotnictví ČR a dnes tu lékaři převzali první vakcíny Moderna.

„Víme, že dobrá dostupnost očkovacího místa je zejména u seniorů jedním z hlavních hledisek, na jehož základě se rozhodují, kde, nebo dokonce zda vůbec, se nechají očkovat,“ vysvětluje místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík důvod, proč Praha 9 žádala o registraci vlastního očkovacího místa.

Očkovací místo Poliklinika Prosek bude v provozu pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Denně tu bude možné očkovat minimálně 50 lidí. „Doba provozu našeho očkovacího místa bude záviset na počtu dodaných očkovacích vakcín. S vakcinací nyní začneme v úterý, protože zájemci o očkování, kteří se již zaregistrovali, mohou být o termínech vakcinace informováni až ve chvíli, kdy je očkovací látka dodána do očkovacího centra,“ upřesňuje předseda představenstva a.s. Poliklinika Prosek MUDr. Michal Mašek.

„Personál očkovacího místa je složen výhradně z pracovníků Polikliniky Prosek a ta zároveň poskytuje odborné zázemí pro řešení případných komplikací, jež by při vakcinaci mohly nastat,“ dodává ředitel Polikliniky Prosek Tomáš Kladívko a zdůrazňuje: „Očkování je dobrovolné a je hrazeno z veřejného pojištění. Stejně tak je dobrovolný výběr očkovacího místa. Doporučujeme zájemcům, aby očkování konzultovali se svým praktickým lékařem.“

Registrace a v případě volných termínů objednání je možné na https://registrace.mzcr.cz a https://crs.uzis.cz .

„Pokud seniorům, kteří projeví o očkování zájem a nezvládají IT technologie, nepomohou s registrací a rezervací termínů očkování rodinní příslušníci či ošetřující lékař, mohou se obrátit na naše pracovníky Oddělení sociální péče a prevence v Praze 9. K dispozici jsou na telefonním čísle 778 711 726 od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Poskytnou informace o očkování i pomohou s registrací a rezervací termínů,“ dodává Tomáš Portlík.

Zájemci o očkování na Poliklinice Prosek se mohou zaregistrovat rovněž v lékárně Polikliniky Prosek. V tuto chvíli to však platí pouze pro seniory, jimž je 80 a více let.

V současné době jsou v městské části Praha 9 očkování proti covid-19 všichni senioři z domovů seniorů.

Přílohy