Jste zde

Zapsání faktického otce do rodného listu dítěte

Jsem rozvedená a půl roku po rozvodu se mi narodilo dítě. Faktickým otcem dítěte je můj nový přítel, který se k dítěti hlásí. Na matrice ho však odmítli zapsat do rodného listu.

V této situaci bude uveden po narození v rodném listě dítěte Váš bývalý manžel jako otec. Matka nebo otec, který je zapsán v rodném listu, musí podat k soudu ve lhůtě 6 měsíců od narození dítěte /otec od té doby, kdy se o narození dítěte dozvěděl/ žalobu na popření otcovství. Pokud se k soudnímu jednání dostaví i Váš přítel, který potvrdí, že je biologickým otcem dítěte a Váš manžel otcovství popře, tak se ve většině případů upouští od znaleckých posudků.

Související odkazy