Jste zde

Neschopnost přebírat svůj důchod a ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Co mám dělat, když mi vážně onemocněla maminka a nemůže si přebírat svůj důchod?

Pokud je zdravotní stav maminky natolik vážný, že si již svůj důchod není schopna převzít, je možné, pokud s tím maminka bude souhlasit, požádat na sociálním odboru o ustanovení zvláštního příjemce jejího důchodu. Zde Vám budou předány potřebné tiskopisy a podány další informace. Po posouzení žádosti bude naším úřadem ve věci rozhodnuto. Žádost se podává na příslušný úřad podle trvalého bydliště nemocného.

K žádosti je nutné doložit:

  • oba občanské průkazy
  • souhlas s ustanovením zvl. příjemce (je součástí formuláře žádosti)
  • doklad o pobírání důchodu z ČSSZ
  • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu, případně včetně potvrzení o nemožnosti se podepsat

Podrobné informace dostanete na ÚMČ Praha 9, odbor sociální, oddělení sociální péče a prevence.

Související odkazy