Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): změna územního rozhodnutí, stavební povolení a výjimk

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/132360/2021/OVÚR/POL
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Odbor výstavby a územního rozvoje
Adresát
Městská část Praha 9, Úřední deska
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno