Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/120579/2021/OVÚR/Rou
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Oznámení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno