Ošetřování zeleně podél Rokytky

Odbor ochrany prostředí MHMP poslal informace o plánované údržbě břehových porostů podél Rokytky v úseku od ul. Podvinný mlýn až po ul. Průmyslová. V rámci údržby břehových porostů budou od konce září do konce října odstraňovány suché a nebezpečné stromy a větve. Jedná se zejména o ořez větví zasahujících do průjezdné nebo průchodné výšky cest podél Rokytky. Dále se jedná o odstranění suchých větví, které hrozí pádem na cesty. Ohledně odstranění nebezpečných stromů se jedná především o jasany napadené houbou chalara fraxinea a dále o suché stromy podél cest u Rokytky v úseku ul. Za Mosty. V důsledku napadení jasanů chorobou chalara fraxinea hrozí větší riziko náhlého pádu stromů. Suché stromy určené k odstranění byly v terénu již označeny.

Přílohy