Oprava kanalizace a následná rekonstrukce ulice Prosecká

Oprava kanalizace a následná rekonstrukce ulice Prosecká

(vydávané prostřednictvím MHMP, Odbor pozemních komunikací a drah)

 

V současné době je jednosměrně uzavřena místní komunikace Prosecká, a to z důvodu opravy kanalizace, v úseku Čuprova – Zenklova. Objížďka je vedena jednosměrně vpravo do Čuprovy ulice a vlevo Zenklovou ulicí. Předpoklad ukončení je k 30.10.2020.

Na období 21.9. – 15.11.2020 je plánováno zkapacitnění kanalizace a následná rekonstrukce místní komunikace Prosecká.  Investor opravy kanalizace PVS, zhotovitel PRAGIS, investor rekonstrukce komunikace TSK hl.m. Prahy, zhotovitel EUROVIA. Práce budou probíhat za úplné uzávěry ulice Prosecké v úseku Na Labuťce I – Františka Kadlece. Objízdné trasy jsou navrženy: východní větev ulicí Vysočanskou a vpravo ulicí Sokolovskou, západní větev: ulicemi Vysočanskou, Střelničnou a Libereckou.

Dopravní obsluha území Labuťka bude zajištěna ze strany Čuprovy ulice, dopravní obsluha areálu Správy služeb hl.m. Prahy bude umožněna ulicí Kundratka.