OMEZENÍ v provozu - Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská - Kolbenova, 2. etapa

Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská - Kolbenova, 2. etapa

(Povolení této rekonstrukce vydává Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu)

 

V termínu 28. února - 8. dubna 2020 proběhne rekonstrukce tramvajové trati v Sokolovské ulici, v úseku mezi Poliklinikou Vysočany a náměstím OSN. Tramvajový provoz bude vyloučen. Sokolovská ulice bude pro auta v uvedeném úseku uzavřena ve směru z centra, průjezd ve směru do centra zůstane zachován. Pro zařízení staveniště a provoz náhradní autobusové dopravy bude v některých místech dočasně zrušeno parkovaní.

Omezení MHD

Tramvajová doprava bude v denním provozu vyloučena v úseku Poliklinika Vysočany - Vysočanská. Náhradní autobusová doprava X16 bude zavedena v úseku Poliklinika Vysočany - Špitálská, doplňkově bude možné využít i pravidelné spoje linky 151.

V nočním provozu nebudou tramvaje jezdit v trase Balabenka - Vysočanská. Náhradní autobusová doprava X94 bude zavedena v úseku Palmovka - Špitálská.

 

Omezení IAD včetně parkování

Po dobu všech etap stavby nebude možný průjezd Sokolovskou ve směru z centra. Objízdná trasa povede ulicemi Na Břehu a Freyova. Dále budou platit krátkodobější omezení:

1. etapa: 28. 2. - 1. 3.

Uzavření přejezdu Freyova, zjednosměrnění ulice Na Břehu, vedení dopravy viz schéma.

2. etapa: 2. 3. - 26. 3.

Základní stav bez dalších omezení, viz schéma.

3. etapa: 27. 3. - 8. 4.

Uzavření přejezdu Na Břehu, zjednosměrnění ulice Na Břehu, viz schéma.

Z důvodů zařízení staveniště a zřízení zastávek a tras náhradní autobusové dopravy bude nejdříve od 27. 2. v některých místech platit zákaz zastavení. Bude se jednat o část ulice Na Břehu, slepé ulice u radnice a krátké úseky v Sokolovské. Místa budou vyznačena.

 

Omezení pěší dopravy

Podélný pohyb po chodnících bude umožněn i v úseku stavby. Příčné přecházení přes stavbu bude omezeno, některé přechody budou dočasně zrušeny nebo nahrazeny.

 

V rámci stavby dojde ke změně konstrukce tramvajové trati. Místo současných velkoplošných panelů bude trať zřízena na betonové desce s pružným upevněním kolejnic, s asfaltovým povrchem. Stejná technologie je použita například v oblasti Palmovky. Tím dojde ke snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu. Zároveň se výrazně zlepší technický stav tratí, což přinese plynulejší jízdu tramvají bez současných omezení rychlosti.

Tramvajový provoz bude obnoven 9. dubna 2020.