Odběr pneumatik zdarma - tisková zpráva z Magistrátu hl. m. Prahy