Obnovní zásahy v lesích

Od 11.1.2021 a dále v průběhu měsíce ledna, února a března budou v lesích na území Městské části Praha 9 prováděny obnovní zásahy, především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech dle certifikací PEFC a FSC k nimž se Hlavní město Praha zavázalo, tudíž bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. Ve vybraných lokalitách bude probíhat převážně odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, kterým je dub červený. 

Mapa s vyznačenou lokalitou, kde bude obnovní zásah proveden.

 

Přílohy