OBNOVA HORKOVODU CTĚNICKÁ – II. etapa

Pražská teplárenská a.s. v letošním roce dokončuje rekonstrukci části primárního tepelného vedení v ulici Ctěnická. Celá stavba je rozdělena do více etap. V termínu 26.6.2023 – 4.8.2023 bude rekonstruována trasa od objektu Ctěnická 689/1 po objekt Ctěnická 695/13.

V souvislosti s rekonstrukcí dojde ke kácení dřevin rostoucích přímo na trase horkovodu a v jeho ochranném pásmu. Tyto práce budou provedeny 26.6.2023.

Zhotovitelem stavby je společnost Termonta Praha a.s., dceřiná společnost Pražské teplárenské a.s.

Rekonstrukce horkovodu je nutnou investicí do bezpečnosti a kvality dodávek zdrojů tepla do celé oblasti.