Jste zde

Jak se tenkrát žilo

Velikonoce ve vzpomínkách našich předků

01.11.2010
Velikonoce ve vzpomínkách našich předků  

Z minulosti našich nocleháren

01.11.2010
Nejstarší            pamětníci vzpomínali na provizorní noclehárny, které byly v Praze nejen před první světovou válkou, ale ještě nějaký čas po válce. U nás byla známá noclehárna...

Vysočany našeho dětství a ještě starší

01.11.2010
            Nejen pradávná minulost, poznávaná v archeologických odkryvech, ale i ta, jejíž pamětníci jsou dosud mezi námi, může obsahovat údaje o dění, které je dnes již těžko...

Filipojakubská noc

01.11.2010
Filipojakubská noc se  slaví – nevím proč – ze 30. dubna na 1. květen, i když svátek svatých Filipa a Jakuba je 3. května. Nebudeme uvažovat na tomto posunu, ale zamyslíme se nad...

Ze vzpomínek pamětníků

01.11.2010
Starousedlíci - rodáci i později přistěhovalí - rádi vzpomínají na svá dřívější léta prožitá na území dnešní Prahy 9. Většina z nich zde prožila své dětství, mládí i dospívání....

Avers a revers ve vzpomínkách pamětníků

01.11.2010
  Vzpomínky nás vracejí do časů našeho mládí. Proto je každé vzpomínání nás, nejstarších, tak milé. Vždyť dětství a mládí je nejkrásnější období života a proto se nám zdají...

Jak se tenkrát žilo

01.11.2010
Texty historika Miroslava Kurandy