Jste zde

Koncerty v obřadní síni radnice

Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 historická budova radnice, 2. patro, bezbariérový vstup, začátky koncertů 19.00, omezená kapacita sálu

 

24. 1. 2019
NiTrio :  Ludmila Vernerová – zpěv, Eva Prchalová – příčná flétna  a Ondřej Valenta - cemballo

V programu zazní díla : J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta . . .

Ludmila Vernerová patří mezi přední a vyhledávané umělce pro svou všestrannost a jasný nezaměnitelný hlas. „...L. Vernerová je velmi muzikální zpěvačka s výtečnou a hlubokým dojmem působící virtuózní technikou. Co umí udělat především s ozdobami, je skutečně vynikající,“ napsal o sopranistce dirigent Helmuth Rilling (r. 2002). Po absolutoriu na pražské AMU (1986) debutovala v Komorní opeře Praha, poté byla přijata do Operního studia ND v Praze. Následně absolvovala mistrovské pěvecké kurzy u Jiřího Kotouče, Edith Wiens, Luisy Bosabalian a od roku 1981 byla pravidelně zvána též na stuttgartskou Bachakademii pod vedením H. Rillinga. V sezóně 1998/99 hostovala ve Státní opeře Praha a o rok později zde přijala stálé angažmá. Od roku 2012 je členkou opery Národního divadla. Významnou složku repertoáru L. Vernerové tvoří stylová interpretace duchovní hudby. Natočila již více než 40 CD s oratorními díly 17.-18. století pro firmy Supraphon, Bonton, Lupulus, Discovery a Orfeo. Procestovala většinu zemí Evropy a nejednou se představila v Japonsku, USA a Kanadě, účastní se též zahraničních projektů ČF a PFS. Spolupracuje s mnoha špičkovými českými i zahraničními orchestry, sbory (FOK, Česká filharmonie, SOČR, PKO, Pražský filharmonický sbor aj.) a dirigenty (Rilling, Dohnányi, Neumann, Delogu, Albrecht, Gönnenwein aj.), je členkou komorních souborů Trio cantabile (flétna, harfa), Collegium flauto dolce, Trifolium pragense a je častým hostem mnohých dalších. V současné době vede pěvecké oddělení Pražské konzervatoře.

Eva Prchalová (*1989) studovala hru na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři u prof. Jana Riedlbaucha. Vedle spolupráce s muzikanty je členkou několika hudebních těles (NiTrio, dechové kvinteto Arzillo Quintet, folklórní soubor Jizera aj.), vystupuje příležitostně se skupinou The Tap Tap a aktivně se účastní hudebního života ve svém rodném Liberci. Zde se již od dětství věnovala zpěvu a hře na hudební nástroje – mimo flétny a saxofonu také klavír a varhany u Lukáše Trykara. Ve hře na varhany pokračovala dále na konzervatoři u prof. Jana Hory. V současnosti studuje v rámci doktorského studia hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením paní profesorky Jarmily Gabrielové. Zde se specializuje především na život a dílo Antonína Dvořáka, s čímž souvisí také její působení v Kabinetu hudební historie Akademie věd ČR v Nové edici díla Antonína Dvořáka. Je zároveň praktikantkou v Institutu Bohuslava Martinů.

Ondřej Valenta (*1990) od roku 2014 studuje na Akademii múzických umění v Praze u MgA. Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, prof. Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u MgA. Ivany Bažantové a hře na klavír u MgA. Jany Macharáčkové. V akademickém roce 2017/2018 své vzdělání obohatil studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku pod vedením prof. Hannfrieda Luckeho. Před přijetím na Konzervatoř navštěvoval ZUŠ Mnichovo Hradiště (klavír) a ZUŠ Mladá Boleslav (varhany), kde nyní působí jako pedagog. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko) pod vedením předních odborníků (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak). Mimo školu spolupracuje se sólisty, sbory i orchestry. Intenzivněji spolupracuje především v duu s flétnistkou Evou Myslivcovou-Prchalovou. Kromě koncertní činnosti v České republice vystoupil již i ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku a v Polsku. Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.

 

Připravujeme

21. 2. 
JAHODOVÉ  DUO - Jiří Jahoda - housle, Pavla Jahodová - violoncello

Program : klasika, muzikál, rock, pop i filmové melodie

14. 3.
JOSEF SUK PIANO QUARTET
program:
J. Suk: Klavírní kvartet op 1, a moll, R. Schumann: Klavírní kvartet Es dur, op 47

 

Změna programu vyhrazena
 

assets/files/Skolstvi_Volny-cas/2013/Kvarteto Martinu_CV.docx

Související dokumenty