Jste zde

HANA URBANOVÁ – IN MEMORIAM II. – VÝBĚR Z DÍLA

Výstavou v Galerii 9 - Výběr z díla Hany Urbanové chceme připomenout její pozoruhodné dílo i oživit vzpomínky na její nezapomenutelnou osobnost.

Letos v březnu uplynulo pět let od smrti Hany Urbanové, malířky, grafičky a pedagožky, která více než 30 let působila v Základní umělecké škole na Proseku.

Za možnost uspořádat tuto výstavu děkujeme manželům Závorkovým z Bavorova, kteří autorčinu pozůstalost opatrují.

 

Akademická malířka
HANA URBANOVÁ
(1934 - 2013)

Narozena 18. 4. 1934 v Praze. V roce 1952 ukončila maturitou Gymnasium. Po dvouleté praxi
u štukatérů národního podniku Výstavnictví hlavního města Prahy studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jana Laudy, Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. Studia ukončila v roce 1960. Od téhož roku byla členkou Svazu výtvarných umělců. V roce 1962 se zúčastnila akce „Výtvarníci do krajů“, pořádanou SČVU ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1963 - 1966 působila v Okresním kulturním domě v Příbrami, 1967 v Obvodním kulturním domě Prahy 3 a 1968 – 1969 v Domě dětí a mládeže Prahy 8. Od roku 1970 pracovala v Lidové škole umění (dnes Základní umělecká škola) v Praze 9 a 1976 - 77 zároveň jako výtvarník na Státní konservatoři v Praze.

Od r. 1982 byla v evidenci Českého fondu výtvarných umění, od roku 1990 členkou Unie výtvarných umění, od r. 1995 členkou Pražského sdružení malířů a od r. 1998 členkou Svazu českých výtvarných umělců grafiků Hollar.

Účastnila se celé řady společných výstav a mnohokrát vystavovala samostatně doma i v zahraničí. Vedle mnoha různých výstav se každoročně účastnila festivalu komorní grafiky Hollar.
U příležitosti XVIII. festivalu komorní grafiky (2012) získala cenu SČUG Hollar a pro kalendář Hollaru 2013 byl vybrán její grafický list.

V roce 1999 přesídlila z Prahy do Bavorova, kde 3. března 2013 zemřela.