Jste zde

ANKETA - PARK PŘÁTELSTVÍ

Anketa – Prodloužení Parku Přátelství

Park Přátelství na Proseku a velká zelená plocha mezi Jiřetínskou a Lovosickou ulicí na Střížkově by se konečně mohla stát neměnnou průchodnou zelenou oázou, za jakou ji dnes považují ti, kteří na Proseku vyrůstali, nebo tu desítky let žijí. Záleží však také na vašem rozhodnutí, zda chcete centrální zelenou plochu na Proseku a Střížkově zachovat i pro příští generace.

Platný územní plán označuje zeleň na Střížkově za smíšené území městského jádra, kde se smí stavět bytové domy, nákupní centra, kanceláře… Megalomanské stavby, které by z ní udělaly betonovou džungli, představují nejrůznější developerské firmy od konce 90. let minulého století. Od samého začátku však proti masivní zástavbě tohoto prostoru aktivně vystupuje Městská část Praha 9, podporována občanskými sdruženími a mnohými obyvateli.

Abychom se vyhnuli jakýmkoliv spekulacím a dezinformacím, otevřeně jsme v roce 2009 deklarovali ochotu jednat s majitelem pozemků, tedy OC9 s. r. o., o možné směně či odkupu těchto pozemků. V roce 2014 se zdálo, že by konečně mohlo dojít k dohodě, ale…

Vlastník pozemků místo prodeje požadoval směnu za pozemky u Polikliniky Prosek a doplacení rozdílu ceny s tím, že si ponechá část pozemku v sousedství stanice metra Střížkov.

Tento návrh OC9 s. r. o. jsme předložili obyvatelům Prahy 9 na řadě veřejných setkání. Byl o ně rekordní zájem a lidé více než dvěma tisíci podpisy záměr směny pozemků s cílem prodloužení Parku Přátelství až k ulici Lovosické podpořili. Bohužel, společnost OC9 nakonec i od tohoto svého záměru odstoupila. Další vleklá jednání o podmínkách získání pozemků mezi Jiřetínskou a Lovosickou začala krystalizovat loni a teď několik dní máme v rukou definitivní nabídku společnosti OC9: Městská část Praha 9 může odkoupit celou zelenou plochu za 175 milionů korun, nebo 2/3 plochy za 60 milionů korun s tím, že pozemky u stanice metra Střížkov zůstanou společnosti OC9 a ta na nich může realizovat výstavbu v mezích platného územního plánu a stavebního zákona.

Stejně jako před třemi lety bychom byli rádi, kdybyste sami řekli, které z možných řešení se vám líbí více. Proto pořádáme tuto anketu. Zároveň jsme připraveni požádat hlavní město Prahu při výkupu pozemků o finanční pomoc tak, aby devítka nenesla veškeré nemalé náklady sama.

Prosím, zúčastněte se naší ankety o prodloužení Parku Přátelství a sami rozhodněte o jeho další podobě.

 

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9

Všechny podstatné informace naleznete v mimořádném vydání časopisu Devítka zde .

Anketní lístek, pomocí kterého můžete hlasovat, naleznete zde .

Hlasování se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, s trvalým pobytem na území Městské části Praha 9. Každý z hlasujících může odevzdat pouze jeden vyplněný anketní lístek.

Hlasování probíhá v termínu od pondělí 13. 11. 2017 do pátku 24. 11. 2017, přičemž anketní lístky lze odevzdat na dvou místech:

Radnice MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 (pondělí a středa 8-18, úterý a čtvrtek 8-15.30, pátek 8-12.30)

Informační centrum MČ Praha 9 na Poliklinice Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 (pondělí a středa 8-18, úterý a čtvrtek 8-15.30, pátek 8-12.30),

nebo na místech veřejných setkání za účasti zástupce MČ Praha 9.