Mimořádné možnosti finanční výpomoci v době koronaviru

MIRONET

Mironet hledá rodiny, kterým se kvůli situaci způsobené koronavirem nedostává prostředků, a jejich děti nemohou studovat na dálku. Těmto rodinám zajistí zapůjčení počítače za symbolický poplatek 320 Kč měsíčně do konce školního roku, případně zcela zdarma.

Příjem žádostí zatím není časově omezen.

https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacu-rodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/

 

Nadace J &T

Nadace J&T připravila grant pro rodiny s dětmi v Česku i na Slovensku, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky.

Doba trvání grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu.

https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html?fbclid=IwAR18Dt6ms3azNQQz0kQbgJpBySsoEV5Bb0XPKej5haEaACsFH_7jWwEkJaA

 

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu: Člověk v nouzi

Pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice. Program je nyní rozšířen i o podporu pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Termín pro podávání žádostí: od 19.3.2020, zatím není časově omezen.

https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: Cesty k integraci (běžný program VDV)

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace přispívá v rámci daných možností a se snahou, aby pomohla těm, kdo si zdravotní pomůcky nemohou jiným způsobem opatřit. Přispívá-li na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky, dbá na to, aby byly maximálně využívané.

Příjem žádostí: průběžně – jedná se o standardní program VDV.

http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/

 

Nadační fond AGROFERT - Fond pro rodiče samoživitele

Aktuálně byl v reakci na nouzový stav otevřen fond, který podporuje osamělé rodiče samoživitele žijící v domácnosti s jedním či více dětmi. Cílem fondu je pomoci aktivním rodičům v jejich snaze najít východisko z tíživé životní situace a vrátit chod rodiny do "normálních kolejí".

Žádosti je možné podávat do 9.9.2020.

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele

 

 

Klub svobodných matek: Mimořádný program pomoci

V důsledku aktuální situace v souvislosti s uzavřením školských a vzdělávacích zařízení Klub svobodných matek zahájil program, v rámci kterého bude rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci spojené s nemožností docházet do zaměstnání a nutností zajistit péči o dítě, poskytovat jednorázovou finanční pomoc ve výši 2 000 korun pro zajištění základních potřeb dětí, jako například potravin.

Příjem žádostí zatím není časově omezen.

https://klubsvobodnychmatek.cz/mimoradny-program-pomoci-prave-zahajen/

 

Patron dětí:  Mimořádná pomoc rodinám v nouzi

Jedná se o pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly v souvislosti s pandemií koronaviru. Pomoc je určena rodinám postiženým výrazným snížením příjmů následkem vládních opatření po 13. březnu 2020, kterým hrozí, že nebudou mít dost finančních prostředků na pořízení základních potřeb pro své děti.Mimořádná finanční pomoc není určena pro žadatele v exekuci nebo insolvenci.

Dva typy darů: 2x 2000,- nebo 2x 5000,-, a to dopředu nebo zpětně.

Dar je určen výhradně na nákup potravin, hygienických potřeb, nezbytných léčiv a nutných zdravotních prostředků (např. roušek, dezinfekcí apod.) 

https://patrondeti.cz/koronapomoc?utm_source_listopad_ZZ=newsletter&utm_medium_listopad_ZZ=email&utm_campaign_listopad_ZZ=campaign&utm_content_listopad_ZZ=campaign&fbclid=IwAR2bZ3i7NLhL1BFN73nMrS4MBQKl5-MvheEnxs8tNKU8qM_MG-AeryuNhKc