MHMP, program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prost. hl. m. Prahy pro rok 2022