Mateřská škola Kytlická získala Evropskou jazykovou cenu Label

Mezinárodní eTwinnigový projekt MŠ Kytlická Different but Similar získal Evropskou jazykovou cenu Label 2019. Odborná porota v letošním roce hodnotila 64 projektů a MŠ Kytlická získala toto ocenění jako jediná mateřská škola v České republice, a to za inovativní přístup k výuce cizích jazyků.

eTwinning je aktivita, kde v mezinárodních projektech spolupracují evropské školy. Projekt Different but Similar se věnoval jazykovému vzdělávání s cílem rozšířit předškolním dětem slovní zásobu v anglickém jazyce, naučit je slova aktivně používat a získávat kladný vztah k učení cizích jazyků a poznávání jiných kultur. Průvodcem ji byl Elmer, patchworkový slon, jehož prostřednictím děti poznávaly nové kamarády z partnerských škol. Díky společným aktivitám v projektu zjišťovaly, že děti jsou si podobné bez ohledu na jazyk, barvu pleti či národnost.

S učitelkami Kateřinou Navarovou, Janou Barcalovou, Marií Votavovou a Zdeňkou Dostálovou se děti také učily smysluplně pracovat s digitálnimi technologiemi, díky kterým mohly a mohou společně sdílet výsledky své práce a poznávat kamarády z jiných evropských zemí. Například, děti ze všech partnerských škol tvořily ideální eTwinningové místo pro Elmera. Každá škola vložila do prostředí twinspace nějakou kulturní, historickou nebo významnou památku reprezentující daný stát. V každé škole pak děti tvořily z těchto památek ideální evropské místo pro slona Elmera. Výsledky své práce všechny školy sdílely v twinspace.

Mateřská škola Kytlická se eTwinningu věnuje čtyři roky a spolupracuje se školami například v Itálii, Rumunsku, Švédsku, Řecku, na Slovensku. Učitelky této školy zapojené do projektu hovoří anglicky, rusky, slovensky, španělsky.

Ocenění s sebou nese i finanční odměnu ve výši 200 000 Kč. Dle sdělení ředitelky Moniky Mothejzíkové budou peníze použity na činnosti spojené s eTvinningem, např. na jazykové vzdělávání učitelek zapojených do projektu, na pomůcky a materiál spojený s těmito aktivitami.

BLAHOPŘEJEME!

O MŠ Kytlická se více dozvíte na: https://www.kytlicka.cz.