MALUJÍCÍ ŽELEZNIČÁŘI

Sekce výtvarného umění Českého zemského svazu FISAIC je skupina amatérských výtvarníků, sdružených v rámci organizace FISAIC, což je Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů. Členy naší skupiny jsou železničáři, kteří se věnují výtvarné tvorbě a kteří se pravidelně zúčastňují výtvarných výstav a soutěží jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Ta se koná každé dva roky v některém městě Evropy.    

Společná zemská výstava „Malující železničáři“ se bude konat ve dnech 9.- 12. 3. 2020 v Galerii 9 na radnici v Praze - Vysočanech.

Galerie 9 je vzhledem k situaci s koronavirem omezena v provozu, a to 10h- 16h

Výstava je nominační a bude na ní odbornou komisí vybráno 30 výtvarných děl, které budou reprezentovat ČZS FISAIC na 33. Mezinárodní výstavě výtvarného umění FISAIC, která se bude konat ve dnech 25. - 29. 9. 2020 v Zagrebu, v Chorvatsku.

Ing. Jarmila Šmerhová
výkonná tajemnice ČZS FISAIC