Komise pro digitalizaci /KD/

Komise pro digitalizaci /KD/

Předseda:                Bc. Jan Váňa

Místopředseda:     Mgr. Pavel Pospíšek

Členové:                  Ing.Tomáš Hromádka, Bc. Aneta Heidlová, Mgr. Martin Hrubčík, Václav Vislous,MSc., Lukáš Dančevský 

Tajemník:                Ing. Martin Borovička