INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 4. 4. do 24. 4. 2022 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 3. a 4. května 2022 ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 9.

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

Rozpis hodin zápisů ve dnech 3. a 4. května 2022 stanoví ředitelky individuálně a rozpis bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých MŠ.

 

Více informací a elektronická registrace na adrese : https://zapisdoms-praha9.praha.eu/  

Přílohy