INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - pro občany Ukrajiny

INFORMACE PRO přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ ZŘIZOVANÝCH MČ Praha 9
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PRO OBČANY UKRAJINY,
kteří do ČR přicestovali po 24.2.2022

 

Ve dnech 1. a  2. června 2022 se budou vydávat a zpracovávat:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Evidenční list dítěte

Tyto dokumenty a pomoc při vyplňování včetně tlumočníka budou k dispozici v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14, Praha 9, odbor školství a evropských fondů, 3. patro ve dnech 1. a 2. 6. 2022 v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

 

Samotný zápis se uskuteční ve dnech 14. a 15. 6. 2022 ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 9.