Informace o uzavírce - Štěrboholská spojka_A (Průmyslová - ČSPH MOL Štěrboholy)

V rámci projednání uzavírky a objížďky komunikace Štěrboholská spojka, směr z centra, v úseku od nájezdové rampy na ul. Průmyslová po výjezd z ČSPH MOL Štěrboholy (úsek A) zveřejňujeme následující informace.

Důvodem uzavírky je kompletní rekonstrukce komunikace.

Akce by měla začít 16. 3. 2019 a skončit 4. 8. 2019.

Hlavní práce budou probíhat ve 2 etapách.

V 1. etapě (16. 3. – 7. 5.) bude opravena pravá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

V rámci toho bude nutné uzavřít rampu z ul. Černokostelecká na Štěrboholskou spojku, což bude generovat objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu.

Ve směru na Hradec Králové, Mladou Boleslav a Kolín bude osobní doprava směrována do ulice Ústřední s nájezdem na Š. spojku z ul. Národních hrdinů, nákladní doprava do ulice Průmyslová a dále po trase Kbelská – Novopacká – Pražský okruh (směr HK, MB) a Kbelská – Kolbenova – Chlumecká – Pražský okruh (směr Kolín).

Dále bude v této etapě uzavřen vjezd do ČSPH MOL/areálu OC Europark Štěrboholy ze Š. spojky. Obsluha bude umožněna ve směru od ul. Ústřední/Nákupní, stejně tak jako výjezd na Š. spojku.

Ve 2. etapě (8. 5. – 4. 8.) bude opravena levá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

Žádná další opatření si tato etapa nevyžádá.

Ke změnám v provozu MHD v rámci této akce nedochází.

Zjednodušenou situaci (mapku) s naznačením uzavřeného úseku a objízdných tras naleznete v přiloženém dokumentu.

Zhotovitel:

Název firmy (práv./fyz. osoby): STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kontakt. os., tel.: Ing. Martin Pilát, 724 861 792

Investor:

Název firmy (práv./fyz. osoby): Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Kontakt. os., tel.: Ing. Lenka Zach, 727 815 140

Související dokumenty