Informace o probíhající rekonstrukci místní komunikace - Novovysočanská

Informace o probíhající rekonstrukci místní komunikace - Novovysočanská

(Povolení této rekonstrukce vydal Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu)

 

V termínech 21. dubna - 17. května 2020 (1. etapa) a 17.5.2020 – 17.6.2020 (2. etapa) probíhá rekonstrukce místní komunikace Novovysočanská v úseku Pod Plynojemem – Spojovací.

 

Provoz ve směru do centra je veden po objízdných trasách Sokolovská, Pod Plynojemem a Spojovací, Koněvova, provoz z centra zachován.