Hostinec Plzeňka U Brabců

Původní středověká zájezdní hospoda byla součástí genia loci Starého Proseka spolu s kostelem sv. Václava, farou a sokolovnou, kde měli podle legend schované padáky a zbraně protagonisté útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha Josef Gabčík a Jan Kubiš. Hostinec u Brabců byl roku 1901 přestavěn v novorenesančním slohu podle plánů stavitele Josefa Vaňhy pro starostu Proseka a majitele několika usedlostí Aloise Malého.

V hostinci byl divadelní a taneční sál a roku 1939 byla do dvora přistavěna spolková místnost. Za války se tu hrálo divadlo, promítaly se tu filmy, pořádaly se tu bály. „Naším záměrem je vrátit hostinec u Brabců, kromě provozování restaurace, také kulturnímu odkazu a využití pro obyvatele Proseka a Střížkova, ale i blízkého a vlastně i vzdáleného okolí. Ve velkém sále chceme pořádat bály a plesy. Takové ty klasické bály, se staročeskou tradicí, masopustní bály, velikonoční veselice, svatováclavské zábavy, mikulášské ...

Chceme, aby tu hrála živá muzika, mohla proběhnout i noční diskotéka, pořádaly se tu živé koncerty různých žánrů, ale byla tu i nějaká ta tancovačka a mohli si tu zahrát i muzikanti z místní ZUŠ,“ říká Jan Matuštík, který restauraci provozuje. „Chceme zachovat i tradici kina, na které bývali zdejší obyvatelé zvyklí. Nedělní představení budou novou tradicí, dopolední pro děti, večerní pro dospělé. Máme v plánu promítat filmy, pro děti i dospělé, babičky i vnoučky,“ přibližuje Emil Drmota, jeden ze spolumajitelů. A Robert Kaplan dodává, že plátno nad „divadelním“ pódiem může v mžiku změnit sál hospody s ochozy v kotel při sportovních přenosech.

Protože byla při rekonstrukci objektu zachována původní podoba objektu U Brabců, má tu své místo i spolková místnost, která bude k dispozici členům místních sdružení a spolků pro jejich setkání. A stane se také výstavními prostory pro různé umělecké objekty. „Z původních dvou bytů, které v budově byly, se stalo nejen zázemí pro hospodu, šatny pro umělce apod., ale také galerie, kde se budou pravidelně střídat zajímavé výstavy. Jedna z nich ale bude permanentní - stěny zdobí historické fotografie, vážící se k původní hospodě i historii Proseka,“ říká Ing. arch. Zdeněk Flemming a dodává, že největší množství artefaktů se točí kolem sokolské historie. „Vždyť zdejší sokolové patřili k zakladatelům a oporám spolkového života obce, ale jsou aktivní i v současnosti. A proto jsme zde vytvořili spolkovou místnost, která bude sloužit pro pořádání vernisáží výtvarníků, fotografů spojených s Prosekem i s Prahou všeobecně. Plánujeme zde i přednášky o Proseku a jeho historii - je toho opravdu hodně zajímavého, co se posluchači mohou dozvědět.“

A protože primárním úkolem restaurace je uspokojit své hosty po stránce gastronomické, říká Jan Matuštík: „Naše restaurace stojí na Plzeňském Prazdroji a staročeské kuchyni, která se osvědčila i v ostatních hospodách. My nebudeme vymýšlet nic světoborného, to co funguje jinde, tak bude fungovat, doufáme, i tady.“

Přijměte pozvání na program, který nabízí nová Plzeňka U Brabců ... na listopad a prosinec 2021 /viz příloha/


web Plzeňka U Brabců

FB https://www.facebook.com/plzenkaubrabcu

Insta https://www.instagram.com/plzenkaubrabcu/

U Brabců