Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - jaro 2023