Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - 1. pololetí 2022

Ne 6. března 2022 – 9.00-12.00 hod
Miškovická x Poleradská
Nad Krocínkou x Obvodová

Ne 13. března 2022 – 9.00-12.00 hod
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55
Pokorného x Jahodnická

Ne 20. března 2022 – 9.00-12.00 hod
Kopečná x Nad Šestikopy
Před Mosty x Za Mosty

Ne 27. března 2022 – 9.00-12.00 hod
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Hrdlořezská 43

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky)

Přílohy