Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září-prosinec 2022 a informace k lednu a únoru 2023

Službu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.

! VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty !

Do VOK patří tyto odpady:
- nábytek
- koberce a linolea
- lyže, snowboardy, kola
- velká zrcadla
- umyvadla a WC mísy

Do VOK nepatří:
- lednice
- televizory a počítačové monitory
- zářivky a výbojky
- autobaterie
- jiné nebezpečné odpady

1) VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogramu)
2) součástí přistavení VOKů bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů

Harmonogram naleznete v přiloženém dokumentu.

UPOZORNĚNÍ:
Magistrát hl. m. Prahy, který celý systém nakládání s komunálním odpadem (odpadem od občanů) na území Hlavního města Prahy organizuje a financuje, snížil počet přidělených kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) všem městským částem o polovinu.
Na 2. pololetí 2022 tak dostala Městská část Praha 9 přiděleno 50 VOK.

V lednu a únoru se VOK nepřistavují.

Prosíme využívejte VOK v maximální možné míře, příp. odvážejte velkoobjemový odpad do sběrných dvorů.
Nejbližší sběrné dvory jsou v ul. Pod Šancemi, Voctářova a Ďáblická. Otevírací doba je Po-Pá 8:30 - 17:00 ho (v letním období do 18:00 hod), So 8:30 - 15:00 hod.
Děkujeme!!!

Související dokumenty