Exekutorský úřád Praha 7, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 21.12.2021 v 10:00 hod.

Detail vyvěšení

Značka
151 EX 1188/12-418,635,669
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
Původce
Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno