Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška - 18.8.2022 v 10:00 hod.

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/110120/2022 INFO 2022
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354,Martina Havlová
Původce
Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354,Martina Havlová
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno