Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 19.07.2022 v 09:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
146EX 376/20-110,109
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
Původce
Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno