Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.7.2022 v 9:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
146EX 1477/14-116,115
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
Původce
Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno