Dotazník - Plán rozvoje sportu hl.m. Prahy

Dotazníkové šetření pro veřejnost

Vážení spoluobčané,

u příležitosti tvorby Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 zjišťuje Magistrát hlavního města Prahy Vaše názory na oblast sportu a sportovní infrastruktury v hl. m. Praze. Cílem projektu je vymezení dlouhodobého směřování a definice opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních aktivit. Sportovní infrastrukturu považuje hlavní město Praha za jeden ze stavebních kamenů občanské vybavenosti a důležitou součást života v hlavním městě. Z toho důvodu bychom Vás rádi požádali o spolupráci formou účasti na dotazníkovém šetření, jehož vyplnění Vám zabere do 10 minut. Díky za Váš čas pro vyplnění dotazníku. MHMP
https://www.survio.com/survey/d/sportvpraze

Leták