Dotační program SPORT 2020 vyhlášen!

Městská část Praha 9 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM – SPORT 2020 :  Provoz a nájmy sportovních zařízení.          

„Program účelových neinvestičních dotací určených na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.“

Program, podmínky a formulář žádosti ZDE

Dotační program SPORT 2020 vyhlášen!