Dopravní soutěž mladých cyklistů 22. 5. 2018

Na Dětském dopravním hřišti na Proseku se 22. května 2018 uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů - oblastní kolo. Smíšená družstva (2 dívky a 2 chlapci), byly rozděleny do dvou kategorií.

Mladí cyklisté absolvovali povinné disciplíny, jimiž byly – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích – jízda po dětském dopravním hřišti – jízda zručnosti přes překážky – zásady poskytování první pomoci.

Počasí bylo nádherné, vše se vydařilo a na výsledkové listině se objevila tato družstva:

Mladší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ZŠ Spektrum, Praha 9 3. ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Starší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ZŠ Špitálská Praha 9 3. ZŠ Novoborská, Praha 9

ZŠ Litvínovská 600 bude Městskou část Praha 9 v obou kategoriích obhajovat v krajském kole.

Velké poděkování patří také všem zúčastněným osobám, kteří pomáhali při organizaci soutěže. Jedná se o BESIP, Český červený kříž, příslušníky České policie, strážníky Městské policie, TSK, zástupci radnice MČ Prahy 9, zástupci ze základních škol a další pozvaní hosté.

Dopravní soutěž mladých cyklistů