Dopravní soutěž mladých cyklistů 2016 - oblastní kolo

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2016 – oblastní kolo

 

Dne 4. 5. 2016 se na Dětském dopravním hřišti na Proseku konal další ročník oblastního kola dopravní soutěže dětí ze škol Prahy 9. Za účasti zástupců Městské části Praha 9, zástupců BESIPU a strážníků Městské policie hl. m. Prahy coby pořadatelů této soutěže se zúčastnily týmy základních škol.

Počasí mladým cyklistům sice nepřálo, ale přesto se organizátorům podařilo jednotlivé disciplíny soutěže zorganizovat tak, aby je žáci mohli všechny úspěšně absolvovat podle všech pravidel. Jednotlivými disciplínami byly test ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda po dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Na poslední disciplíně se podílel zástupce Českého červeného kříže.

 

První místo v 1. kategorii obsadili žáci ze ZŠ Litvínovská 600, na druhém místě skončili žáci ze ZŠ Na Balabence, na třetím místě ZŠ Tupolevova

První místo ve 2. kategorii obsadili žáci ze ZŠ Litvínovská 600, druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Na Balabence a třetí místo ZŠ Špitálská

Mladí cyklisté si odnesli pěkné dárky a upomínkové předměty. Vítězná družstva 1. i 2. kategorie Základní školy Litvínovská 600 budou reprezentovat devátou městskou část v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se bude konat na Dopravním hřišti Praha 9 Prosek dne 25. 5. 2016. Vítěz tohoto krajského kola postoupí do celorepublikové soutěže.

Dětské dopravní hřiště na Proseku
Související dokumenty