Dopravní soutěž mladých cyklistů 2015 – oblastní kolo

Dne  6. 5. 2015 se na Dětském dopravním hřišti na Proseku konal další ročník oblastního kola dopravní soutěže dětí ze škol Prahy 9. Za účasti zástupců Městské části Praha 9, zástupců BESIPU a strážníků Městské policie hl. m. Prahy coby pořadatelů této soutěže se zúčastnily týmy těchto základních škol: ZŠ Litvínovská 500 pouze v 1. kategorii, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Tupolevova a ZŠ Na Balabence v 1. a 2. kategorii. Celkem tedy soutěžila 4 družstva 1. kategorie (žáci 5. a 6. tříd ZŠ) a 3 družstva 2. kategorie (žáci 7. a 8. tříd ZŠ).

I přes nepřízeň počasí se organizátorům podařilo jednotlivé disciplíny soutěže zorganizovat tak, aby je žáci mohli všechny úspěšně absolvovat podle všech pravidel. Jednotlivými disciplínami byly test ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda po dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Na poslední disciplíně se podílel zástupce Českého červeného kříže.

 

První místo v 1. kategorii obsadili žáci ze ZŠ Litvínovská 600, na druhém místě skončili žáci ze ZŠ Na Balabence, na třetím místě ZŠ Tupolevova a čtvrté místo obsadila ZŠ Litvínovská 500.

První místo ve 2. kategorii obsadili žáci ze ZŠ Litvínovská 600, druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Tupolevova a třetí místo ZŠ Na Balabence.

Všichni zúčastnění si odnesli pěkné dárky a upomínkové předměty. Vítězná družstva 1. i 2. kategorie Základní školy Litvínovská 600 budou reprezentovat městskou část v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se bude konat na Dopravním hřišti Praha 15 Horní Měcholupy dne 27. 5. 2015. Vítěz tohoto krajského kola postoupí do celorepublikové soutěže.

Držíme našim žákům palce!