Jste zde

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - jaro 2019

Harmonogram naleznete v přiložených dokumentech.

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad, především ze zahrad:

  • listí
  • tráva
  • větve
  • neznečištěná zemina
  • příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu
  • NE živočišné zbytky