Jste zde

Ekokoutek na radnici.

Ve vestibulu nové radnice se nachází několik sběrných nádob na použité nebo rozbité výrobky, které jsou všem k dispozici. Neváhejte je využít!

 1. E-box
  Tato nádoba je určená pro drobná elektrozařízení (mobilní telefony, fény, rychlovarné konvice, žehličky apod.).
  Sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů zajišťuje nezisková společnost ASEKOL a.s.
 2. Malá sběrná nádoba na světelné zdroje
  Do této nádoby patří pouze nerozbité úsporné kompaktní zářivky, výbojky, LED světelné zdroje a lineární zářivky do 40cm.
  Nepatří sem běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné je vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko.
  Službu sběru a recyklace osvětlovacích zařízení zdarma poskytuje rovněž nezisková společnost EKOLAMP s.r.o.
 3. Malá červená kulatá nádoba na baterie
  Do této nádoby je možné odevzdat běžné spotřebitelské baterie, tj. tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i akumulátory.
  Sběr a recyklaci baterií zdarma zajišťuje nezisková organizace ECOBAT s.r.o.
 4. Box na použité tonery
  Použité tonery se sbírají v rámci ekologicko-charitativně zaměřenému projektu SBÍREJ-TONER.CZ.
  Celý výtěžek z renovace sesbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendikepované občany, která jsou do projektu zapojena.
  UPOZORNĚNÍ:
  - pro projekt jsou vhodné pouze ORIGINÁLNÍ tonery
  - jednotlivé tonery je nutno balit zpět do obalů nebo alespoň do novin nebo mikroténových sáčků
  - nestlačujte tonery do sběrných boxů - ulamují se křehké části