Jste zde

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise