Jste zde

Úřední deska

Název Vyvěšeno od - do
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, veřejná dražba dobrovolná dne 11.12.2017 30.10.2017 - 12.12.2017
Exekutorský úřad Praha 3, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 30.11.2017 v 12:30 hod. 30.10.2017 - 01.12.2017
Záměr na pronájem NJ č. 973/101 v suterénu domu čp.973, Sokolovská 197, k.ú.Libeň, Praha 9 30.10.2017 - 30.11.2017
Správa železniční dopravní cesty, nájem pozemků v k.ú. Libeň 24.10.2017 - 28.11.2017
Exekutorský úřad Praha - západ, první dražba nemovitých věcí dne 19.12.2017 v 10:00:00 hod. 24.10.2017 - 20.12.2017
Městská část Praha 9, výběrové řízení: nízkoprahový klub Harfica 19.10.2017 - 30.11.2017
Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 07.12.2017 od 14:00 hod. 17.10.2017 - 08.12.2017
Exekutorský úřad Jeseník - elektronická dražba - 30.11.2017 v 9:00 hod. 16.10.2017 - 01.12.2017
Exekutorský úřad Praha 4, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 28.11.2017 ve 13:00 hod. 11.10.2017 - 29.11.2017
Exekutorský úřad Třebíč, usnesení, dražební jednání č.j. 042 EX 4/17-106 se odročuje na 4.12.2017 03.10.2017 - 05.12.2017
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražby ze dne 4.8.2017 na den 29.11.2017 v 13:00 hod. 29.09.2017 - 30.11.2017
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září-prosinec 2017 26.07.2017 - 22.12.2017
Podatelna - informace 02.12.2016 - 01.12.2026
Ukrytí obyvatelstva 09.02.2016 - 11.02.2020
Únik nebezpečných látek do ovzduší 01.04.2015 - 01.04.2020