Jste zde

Záměr na pronájem pozemkové parcely č. 640/69 v k.ú. Prosek, Praha 9, za účelem zřízení předzahrádky

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/011943/2019/OSM/Tom OSM/Tom/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

11.03.2019

Sejmuto

27.03.2019

Stav

Vyvěšeno