Jste zde

Záměr na pronájem Nj č. 972/103 v 1. a 2. PP domu čp.972, Sokolovská 195, k.ú.Libeň, P9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/059384/2017/OSM/Tom OSM/Tom/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

10.11.2017

Sejmuto

27.11.2017

Stav

Vyvěšeno