Jste zde

Záměr na pronájem části pozemku parc. č. St. 451, k. ú. Strážné

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/013036/2019OSM/Svo

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

14.03.2019

Sejmuto

01.04.2019

Stav

Vyvěšeno