Jste zde

Výběrové řízení na pronájem bytu za 1. smluvní nájemné - byt č. 28, Vysočanská 552, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/067263/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem bytu

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

28.12.2017

Sejmuto

23.02.2018

Stav

Vyvěšeno